DHMİ Genel Müdürlüğünde Görev Yapan Elektrik Personelinin ATSEP Lisansı Alması

Uluslararası sivil havacılık Örgütü (ICAO) Hava Seyrüsefer sistemlerinin bakım kurulum ve işletimi hizmetlerini yürüten personelin çok dağınık standartlarda eğitildiği,bazı ülkeler kapsamlı eğitim sertifikasyon ve lisanslama programları uygularken ,bazı ülkelerin bu konuda herhangi bir standart yakalayamadıklarını görmüş ilk olarak 2004 yılında bir standart oluşması için eğitim dokümanı oluşturmuş ve 2011 yılında bu dokümanı genişletmiştir.

Dünyada hava seyrüsefer hizmeti veren ülkeler hızla bu standartları oluşturmuş ve ATSEP Hava Trafik emniyeti elektronik (sistemleri) personeli ne ilişkin usul ve esasları belirlemiştir.

Ülkemizde de ilk olarak bu standartlar 2005 yılında belirlemiş ancak 2005 yılından bu tarafa ICAO nun belirledi kurallar doğrultusunda AB ülkelerine paralel olarak kendini yenileyememiştir.

Oysaki Gerek AB yönetmeliklerine uyumun sağlanması, gerekse Ülkemizin de taraf olduğu uluslararası anlaşmalar doğrultusunda. Hava Seyrüsefer sistemlerinin işletim güvenilirliğinin yüksek derecede muhafaza edilmesi, hava seyrüsefer hizmet zinciri içinde zayıf halkanın oluşmaması ve uçuş ve yolcu güvenliğini tehlikeye düşürecek olası risklerin minimum seviyede tutulması için bu lisans yönetmeliğinin AB ülkelerinin lisans yönetmeliklerinde olduğu gibi daha kapsamlı ve kapsayıcı bir şekilde düzenlenerek ve elektrik personelinin de ATSEP lisans alması sağlanmalıdır.
Diğer Haberler