DHMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE UYGULANAN ÇİFTE STANDARTLARDAN BIKTIK ARTIK!

 
Elektrik ve Makine/Motor personelinin iki temel sorunu yıllardır çözüm bekliyor

1- HAVACILIK TAZMİNATI SORUNU
29.06.2012 tarihli ve 2012 / T-9 sayılı YPK kararı (dava konusu kararı) ile havacılık tazminatı oran ve usulleri belirlenmiş, düzenlemede aynı unvana sahip (teknisyen, tekniker, mühendis), aynı uçaklara benzer hizmet sağlayan elektrik personeli ile elektronik personeline farklı tazminat gruplarında yer verilmiştir. Elektronik personeline 1. grupta yer verilirken elektrik personeline 2. grupta yer verilmiştir.
 
Camia olarak bunun düzeltilmesi için mücadele ederken;
  • 24.10.2013 tarih ve 2013 / T-12 sayılı YPK kararı çıktı,
  • 10.10.2014 tarih ve 2014/ T-15 sayılı YPK kararı çıktı,
  • 09.10.2017 tarih ve 2017/ T-11 sayılı YPK kararı çıktı.
 
Bu YPK kararlarında yıllardır Derneğimizin, elektrik personelinin elektronik personeli ile aynı grupta yer alması talebi göz ardı edilirken, bazı unvanlar 2. Gruptan 1. Gruba alındı ya da yeni birimler kurularak bunlara 1. Grupta yer verildi.
  • 3117 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı
Derneğimiz tarafından 2013 te açılan ve 2019 yılında sonuçlanan dava sonrasında 22 Ekim 2020 tarih ve 3117 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. Cumhurbaşkanı kararında elektrik personelinin 1. Gruba alınması bir yana dursun, derneğimizin açmış olduğu ve 2019 yılında kazandığı davanın önünü kesmek için mevzuatta değişiklik yapılması sağlandı.  Dava konusu kısıtlamanın yanına Eğitimini münhasıran Elektronik alanında yapmış olup ibaresine birde “ATSEP lisansına haiz olup” ibaresi eklendi.
  • Camiamızı haklı bulan DANIŞTAY
Danıştay 12. Dairesi tarafından “Elektrik ve makine/motor personeline de (Mesleki pozisyonlarına paralel olarak) Ek-1 sayılı Cetvelde elektronik personeli için belirlenmiş olan havacılık tazminatı oran ve usulünün aynen uygulanmasına” karar verilmiş ve karar İdari Dava Daireleri Genel Kurulunca da onanmıştır.  
Kararın uygulanmasına yönelik değişikliklerin yapılması Cumhurbaşkanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının DHMİ Genel Müdürlüğüne resmi yazı ile bildirilmesine rağmen Cumhurbaşkanlığımızın ve Bakanlığımızın talimatları yerine getirilmemektedir.

2-ATSEP LİSANSI SORUNU
Havacılık tazminatında yaşanan durum ATSEP Lisansında da yaşanıyor. SHGM ile görüşme ve yazışmalarımız sonucu SHGM 2017 ve 2020 yıllarında elektrik personelinin lisans alabilmesi için DHMİ ye yazı yazarak nihai görüş istemiştir.
Yıl 2023 Ne yazık ki halen daha görüş yazılmamıştır.

Elektrik ve Makine/Motor Camiasının Talepleri yıllarca engellenirken ve bekletilirken özellikle 1. Grupta yer alan birimlerin talepleri gecikmeksizin yerine getiriliyor

Kurumda 2013 yılında yeniden yapılanma kapsamında Terminal Elektronik birimi (İşletme Dairesi Başkanlığı bünyesinde) kuruldu. Tazminat konusunda kendi kurguladıkları sisteme kurumsal yapıyı uydurmak politikası güdenler, 1. Grup dışında değerlendirdikleri Elektronik Dairesi işlerinin tamamını -büyük kısmı başta bu birim olmak üzere- çeşitli birimlere dağıttı. Böylece Elektronik Dairesi Başkanlığında görevli elektronik personeli 1. Grup, İşletme Dairesi Başkanlığındaki elektronik personeli 2. Grup olarak değerlendirildi.

Daha sonra yeni bir karar ile bu birime sadece Mekatronik personeli alınmaya başladı. (Buradaki elektronik ünvanlı personel de zaman içinde tekrar Elektronik Dairesine çekilerek, işler verildi personel geri alındı böylece ayrıştırma tamamlandı). Ancak sadece daha önce Elektronik Dairesinin görev alanında olan Terminal işlerini yürütmesi ve Elektronik Dairesi bünyesindeki elektronik personelinin rahatça 1. Grupta bulunması için tasarlanmış bu birimin personel maliyetlerinin de bir kısmı EUROCONTROL maliyetlerine yansıtıldı.  

Yine 1. Grupta yer alan idari bir birim için lisans çalışması yapıldı SHGM ye yazısı yazıldı ve hiçbir sorunla karşılaşılmadan lisans çıktı, buna ek olarak uzmanlık unvanı verildi. Yine aynı birim için Temel ücret gruplarında 2. Gruptan 1. Gruba çıkarılması için yazı yazıldı. Yakın bir tarihte müjdeli haberleri gelir. Bu birimdeki tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyor kazanımlarının hayırlı olmasını diliyoruz.
Bizler hangi birimin yada kimin ne kazandığından ziyade kurumun personele yaklaşımını değerlendiriyoruz.
Saygıdeğer Yöneticilerimiz
  1. ATSEP ile ilgili 7 Kıtadan onlarca yönetmelik ve doküman sunmamıza rağmen 3 yıldır SHGM ye yazı yazılmamasının nedeni nedir?
 
  1. Danıştay kararı varken, Cumhurbaşkanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yazıları olmasına rağmen yargı kararı neden uygulanmıyor? Neden Elektrik ve Makine/Motor personeli 1. Gruba alınmıyor?
Soruyoruz Elektrik  ve Makine/Motor personelinin 1. Gruba geçmesi için daha ne yapılmalıdır?
Kurum içindeki bazı Başkanlıkların / birimlerin talepleri (personel alımı, lisans, özlük haklarının iyileştirilmesi vs.) sorgusuz sualsiz karşılanırken camiamızın talepleri neden karşılanmıyor.  
Bu çifte standardın nedeni nedir?
Biz bu kurumun personeli değil miyiz?  
Biz bu kuruma daha mı az hizmet veriyor dahamı önemsiz bir iş yapıyoruz?  
Neden  sürekli negatif ayrımcılığa maruz kalıyoruz?
Camiamıza yapılan bu haksızlık ve negatif ayrımcılık ne zaman bitecek.?
ADALET İSTİYORUZ
SAYGILARIMIZLA
Havacılık Elektriği Teknik Elemanları Derneği
Diğer Haberler