33 AYDIR UYGULANMAYAN DANIŞTAY KARARI UYGULANSIN

Yüksek Yargı Organı Danıştay’ın Kararını 33 Aydır Uygulamayan
Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Vakit Kaybetmeden Gerekli Düzenlemeyi Yapmalıdır
 
Elektrik ve Makine/Motor personeli; aynı hava trafik kontrol merkezinde, aynı havalimanında, aynı hava aracına, aynı amaç doğrultusunda ve aynı hizmet zinciri içinde yer alarak elektronik unvanlı personel ile benzer şekilde hizmet vermektedir. Bu durum Danıştay tarafından kesin hükme bağlanmış ve aynı havacılık tazminatı grubu içinde yer almaları sonucuna varmıştır.
 
Danıştay kararı açıktır; Danıştay DHMİ Genel Müdürlüğü’nün 26/12/2012 tarih ve 91320 sayılı yazısını iptal etmiş ve “Elektrik ve Makine/Motor personeline de mesleki pozisyonlarına paralel olarak Ek-1 sayılı cetvelde elektronik personeli için belirlenmiş olan havacılık tazminatı oran ve usulün aynen uygulanmasına” karar vermiştir. DHMİ içerisinde bazı birim yöneticilerinin hatalı bilgi akışı, yorum ve yönlendirmelerinden dolayı DHMİ üst yönetiminin iptal edilen bu yazıdan ve bu yazı ile ilgili Danıştay kararından habersiz olduğu anlaşılmaktadır.
 
 
2007 yılından itibaren var olan ATSEP lisansı 2020 yılına kadar 1. grupta olmak için bir kriter olarak yer almamıştır. Ne zaman ki, Elektrik ve Makine/Motor personeli lehine Danıştay’da kararı çıkıp sonrasında yargılama devam ederken Mevzuat Hazırlama Yönetmeliğine aykırı bir şekilde hukukta hile yapılarak havacılık tazminatı mevzuatında Danıştay kararına aykırı değişiklik yaparak dava konusu olan maddeye ATSEP lisansı kriter olarak eklenmiştir.
 
Oysa ki Mevzuat Hazırlama Yönetmeliği “taslaklar hazırlanırken yargı kararları göz önünde bulundurulur” der. DHMİ Genel Müdürlüğü, mevzuat değişikliği yaparken hazırlanan taslak madde ile ilgili bir yargı kararı olduğu ve devam eden bir yargı süreci olduğu konusunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, değişiklik kararını çıkartan Cumhurbaşkanlığı’nın ilgili birimlerini eksik işlem yapılarak bilgilendirmemiştir. Eksiksiz bir şekilde bu bilgilendirme yapılmış olsa idi ATSEP lisansı ibaresi bu mevzuata eklenemeyecekti. Bu nedenle, hileli bir şekilde mevzuata eklenen ATSEP lisansı ibaresi, Danıştay kararını uygulamamak için bir bahane değildir.
 
Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletiyse, yüksek yargı organlarından biri olan Danıştay kararı DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından ivedi olarak uygulanmalıdır ve yapılması gereken nettir;
 
Elektronik personeli, Hava Trafik Kontrolörü, AİM memurları, hatta fiili olarak herhangi bir hizmet vermediği halde tazminat alan stajyer ATC ve öğrenci aday adayı memurlar ile asistan ATC / AİM personeli hangi usul ve esaslara göre 1. grupta yer alıyorsa, Elektrik ve Makine Motor personeli de aynı usul ve esaslara göre 1. grupta yer alacak şekilde düzenleme yapılmalıdır.
Danıştay kararının uygulanmasına yönelik yapılacak düzenlemede “Elektronik Müdürlüğü ile birlikte Elektrik Müdürlüğü ve Makine Müdürlüğünde çalışıyor olmakibarelerine yer verilmelidir. Elektrik ve Makine/Motor personelini, Elektronik personelinden ayrıştıracak şekilde kısıtlayıcı ibarelere yer verilmesi, Danıştay kararının karşılığı olmayacağı gibi camiamız tarafından da asla kabul görmeyecektir.
 
Bu tip girişimlerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı tarafından da kabul görmeyeceği aşikardır.
 
Yüksek yargı organı Danıştay kararına göre Elektrik ve Makine/Motor personeline kazanımlarının ivedi bir şekilde verilmesini talep ediyoruz. Danıştay kararının uygulanmamaya devam edilmesi veya Danıştay kararına aksi bir düzenlemenin çıkması durumunda;
 
-Vakit kaybetmeden idari yargıya başvurulacağının,
 
-Bu hukuksuzluğa ve keyfi uygulamalara sebep olanların hukuk önünde hesap vermesi adına adli yargı organlarına da gerekli başvuru hakkımızı saklı tuttuğumuzun,
 
-Keyfi ve hukuksuz uygulamalar sonucunda yargı kararının 33 aydır neden uygulanmadığının, Havacılık Tazminatı vasıtası ile kurum içerisinde Yol Kontrol (En route) hizmeti vermediği halde hangi meslek gruplarına ayrıcalık sağlandığının, hangi meslek gruplarının mağdur edildiğinin, bu duruma kimlerin hangi amaçla sebep olduğunun araştırılması adına Devletimizin ilgili üst kurul ve kuruluşlarına da başvuru yapılarak havacılık tazminatı uygulamasının tarafsızca araştırılmasının talep edileceğinin bilinmesini isteriz.
 
Kamuoyuna Saygılarımızla…
 
 
Havacılık Elektriği Teknik Elemanları Derneği
Diğer Haberler