Ulaştırma Bakanlığı DHMİ Genel Müdürlüğü bünyesinde merkez teşkilatıyla birlikte Türkiye Havaalanlarında yıllardır havacılık sektörüne hizmet eden; havacılık sektörünün güvenli bir şekilde işleyişi için gerekli tüm sistemlerin bakım ve onarımlarını yapan Elektrik/ Mak. Motor, teknik personelinin katılımları sonucu kurulan, HAVACILIK ELEKTRİĞİ TEKNİK ELEMANLARI DERNEĞİ (HAVELTED) 24.11.2005 tarihinde sivil toplum örgütleri içindeki yerini almıştır.

Dernek, mesleki açıdan yapılacak tüm faaliyetleri; havacılık elektriği alanındaki gelişmeleri takip edip üyeleriyle paylaşmak ve teknolojik gelişmeleri ilgili Müdürlüklerle koordineli bir şekilde hava alanlarının işleyişini en verimli düzeye çıkarmak için çalışmalar yapmak, tüm elektrik teknik elemanları çalışanlarının mesleki menfaatlerini korumak ve yükseltmek havacılık elektriği teknik hizmetlerinin ve tüm elektrik teknik çalışanlarının mesleki açıdan gelişmesini ve daha sistemli bir hale gelmesi için eğitici ve öğretici çabalarda bulunup, havacılık elektriği teknik hizmetlerinin ve havacılık elektrik çalışanlarının mesleğini yüksek düzeye çıkarmak ve korumak maksadıyla çalışmalar yapmak amaçları doğrultusunda kurulmuştur.


SAYGILARIMIZLA
HAVELTED