Yönetim Kurulu
Turgay SARIKAYA Yönetim Kurulu Başkanı
Abdullah SAYIM Başkan Yardımcısı (Başkan Vekili)
Vedat TOPAL Genel Sekreter
Abdülbaki KÜÇÜK Genel Başkan Yardımcısı (Mali İşlerden Sorumlu)
Yalçın EREN Başkan Yardımcısı (Teşkilat ve Basından sorumlu)
Kurucular Kurulu
Abdulkadir EZGİN
Zafer DURUDUYGU
Turgay SARIKAYA
Mustafa SELÇUK
Önder ACAR
Hasan AÇIKALIN
Vedat TOPAL
Denetim Kurulu
Erdoğan BUĞDAY Başkan
Aydın YURDAKUL Üye
Mehmet Sami ARKÇI Üye