KAMUOYUNA DUYURU


KAMUOYUNA DUYURULUR
 
Bizler Devlet Hava Meydanları İşletmesinde (DHMİ) görev yapan elektrik, makina ve bilgi teknolojileri teknik elemanları olarak, yaptığımız işin önem ve hassasiyetine binaen üyesi olduğumuz uluslararası kuruluşların belirlediği çerçevede ve diğer üye ülkelerdeki emsal uygulamalarda olduğu gibi ATSEP lisansı talebinde bulunduk. Sayın Genel Müdürümüz Hüseyin KESKİN Bey’in teveccühü ile DHMİ olarak RESMİ YOLLARLA Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) nezdinde girişimlerde bulunulmuş ve SHGM bu başvuruyu kabul edip Kurumumuz personelinin de dahil olduğu bir çalışma komisyonu oluşturmuştur.
 
Bu çerçevede yıllardır bu talepleri olan bizler farkındalık yaratmak ve yetkililere sesimizi duyurmak amacıyla tamamen yapılan işleri kısaca vurgulayan mottolarla sosyal medyada paylaşımlarda bulunduk. Ancak anlaşılmaz bir biçimde, isminden dolayı yanlış anlamalara neden olabilecek fakat ATSEP ile ilgili hiçbir hususta karar alma yetkisi bulunmayan, bu lisansı sahiplenmiş ve kendilerine münhasır bir lisansmış gibi lanse etmeye çalışan bir dernek, muhatap kendileri gibi bir algı yaratarak bir duyuru yayımlamışlardır. Öncelikle konunun SHGM'nin yetki alanında olduğunu, mevcut ATSEP lisansına sahip personel ve kapsama alınmak istenen personelin DHMİ personeli olduğunu ve DHMİ Genel Müdürlüğünün de böyle bir çalışma için irade ortaya koyduğunu tekrar belirtmek isteriz.
 
Diğer taraftan söz konusu duyuruda Kurumumuzun işleyişini ilgilendiren hususlarda yazılan kısımlara Kurumsal teamül gereği değinmeden sadece teknik olan kısımlardaki yanlış yönlendirmeye dikkat çekmek istiyoruz.
 
Sundukları Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) Doc.7192 ve Doc. 10057 ATSEP eğitim dokümanları içinden özenle seçilerek bağlamından koparılan birkaç bilgi ile bizlerin lisans almaması gerektiğine dayanak bulmaya çalışmışlardır. Halbuki bizler aynı belgelerdeki gerçekleri ortaya koyarak elektrik makine ve bilgi teknolojileri personelinin lisans almasının önünde hiçbir engel olmadığını kendilerinin de bulunduğu ortamlarda defalarca ortaya koyduk.
 
Nitekim ICAO 2021 yılı içinde planladığı ATSEP eğitim kataloğu içinde Güç sistemlerine yönelik eğitim de yer almaktadır. Aşağıdaki internet bağlantısından “ATSEP - Airport Power Systems and Facilities Maintenance” ("ATSEP - Havaalanı Güç Sistemleri ve Tesis Bakımı") başlıklı ICAO eğitimine ulaşılabilir. 
 
https://www.icao.int/training/Pages/training-catalogue-details.aspx?catid=641&language=0®ion=&ITP=0
 
Güç Sistemleri Personeli için verilen ATSEP Eğitiminde:
 
“   Operate airport power systems and facilities
    Maintain Airport Power Systems and Facilities
    Troubleshoot airport power systems and facilities   ”
 
“   Havalimanı güç sistem ve tesislerinin işletilmesi
Havalimanı güç sistem ve tesislerinin bakımı
Havaalanı Güç Sistemleri ve Tesislerinde Sorun Giderme”
 
eğitim kazanımları (learning objectives) içerisinde sayılmaktadır. Bu kazanımlar dikkatle incelendiğinde ICAO’nun ATSEP eğitimi olarak tanımladığı " Havaalanı Güç Sistemleri ve Tesis Bakımı" eğitiminin toplantılarda iddia edildiği gibi elektronik personeline sadece “radyo seyrüsefer yardımcı cihazlarını açıp kapatmak” için verilmediği, doğrudan CNS/ATM sistemlerine hizmet eden Elektrik personeline yönelik verildiği, açıkça görülmektedir. ATSEP lisansına sahip “elektronik” unvanlı arkadaşlarımızın çalışma alanlarının önemi tartışmaya açık bir konu olmamakla birlikte “Güç Sistemleri” farklı bir uzmanlık gerektirmetedir.
 
Yine dayanak olarak gösterilen EASA Tarafından yayımlanan 536 sayfalık bir dokümanın içinden hiçbir bağlayıcılığı olmayan birkaç satırlık kısma vurgu yapılmaktadır. Halbuki söz konusu dokümanın 3. sayfasında yer alan bilgilendirmede,
 
“However, this is not an official publication and EASA accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the use of this document.”
“Ancak, bu resmi bir yayın değildir ve EASA, bu belgenin kullanımına özgü risklerden kaynaklanan herhangi bir hasar için sorumluluk kabul etmez.”
 
denmektedir. Yani lisanslama konusunda resmiyeti ve bağlayıcılığı olmayan bir dokümandır.
 
Ayrıca ATSEP lisansı veren Afganistan, Fiji, Bahamalar, Fildişi Sahilleri, Libya gibi ülkeler küçümser nitelikte örnek gösterilerek; bu ülkeler konusunda ne uluslararası ne de kurumsal nezakete sığmayan bir tavırla ayrım yapılması da bu konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları kanaati uyandırmaktadır.
 
Bu ülkeler Tıpkı Türkiye gibi hem ICAO üyesi hem EASA ile TEKNİK iş birliği yapan uluslararası standartlarda hava seyrüsefer hizmeti veren ülkelerdir. Örnek olarak sunulan ülke yönetmelikleri de bu ülkelerde yürürlükte olan yönetmeliklerdir. (Tablo1,Tablo 2)
 
Eğer ülkeler konusunda başka örnekler de isteniliyorsa EASA ya üye ülkelerden Fransa’nın 2018 yılında güncellenen yönetmeliği, Bulgaristan’ın daha 2 ay önce yayımlanan yönetmeliğini de hatırlatmak isteriz. İspanya, Belçika, Çin ve hatta ABD sivil havacılık otoritesi FAA neden ilgi alanlarına girmiyor? Bu ülkelerin tamamında Elektrik, Makine ve Bilgi Teknolojileri personelinin hizmet verdiği sistemlerin çoğu, ATSEP lisansına sahip personel tarafından kurulup, işletilmektedir. Bunlarla ilgili ülkelerin sitelerinden ve resmî gazetelerinden bilgi edinilebilir. Temin edilemez ise derneğimize başvurulması halinde yönetmelikleri paylaşabiliriz.
 
Dünyada Hava Seyrüsefer Hizmeti veren teknik personelin dağınık şartlarda eğitim aldığı bazı ülkeler kapsamlı eğitim verirken bazı ülkelerde eğitim vermedikleri için ICAO ATSEP eğitim dokümanlarını yayımlamıştır. Ülkelerde bu dokümanları baz alarak yönetmeliklerini oluşturmuşlardır. Malum derneğin yönlendirmeye çalıştığı gibi Elektrik, Makine, Elektronik personelinin ayrı ayrı lisans yönetmelikleri yoktur. Lisans tektir ve bunun adı da ATM/ANS sistemlerine hizmet eden personeli tanımlayan ATSEP tir.  Bu durum sunduğumuz belgelerde de görülmektedir.
 
Son olarak açıklamada yer alan bazı asılsız iddiaları kendilerine de yakıştıramadığımızı belirtir bugün olduğu gibi bundan sonraki süreçte de herhangi bir şekilde kendilerini taleplerimizin muhatabı olarak görmediğimizi belirtiriz. Bir konuda talepte bulunmak en doğal haktır, yetkili merciler durumu değerlendirir karar verir. DHMİ Genel Müdürü, bu yönde irade ortaya koymuş, bilgi ve tensipleri çerçevesinde SHGM ne resmi yazı yazılmıştır. ATSEP lisansı konusunda hiçbir şekilde karar alma yetkinliği ve yetkisi olmayan bir STK nın kurumsal yazışmalarla ilgili KAMU TEAMÜLLERİNE aykırı açıklamalarını ve açık iradesini ortaya koyan Genel Müdürlük Makamının tasarruflarını sorgulayan ifadelerini esefle karşılıyoruz ve kınıyoruz.
 
Ayrıca aynı konumdaki iş arkadaşlarının NEDEN bu hakkı engellemek için büyük bir çaba sarf ettiği sorusunun cevabını da vicdanlara bırakıyoruz.
 
Saygılarımızla.
HAVELTED
  
  
Yaptığımız toplantılarda örnek olarak sunduğumuz ülkelerin ICAO ve EASA İle olan ilişkileri ve Elekrik personeline lisans verip vermediklerine ilişkin tablolar aşağıdadır.
 
Tablo 1-  EASA ya üye  31 ülkeden ATSEP lisansı veren ülkelerden bazıları
 
Sıra No Ülke Adı ICAO İlişkisi EASA İle İlişkisi Lisans Durumu
1 Avusturya ÜYE ÜYE Lisans Alıyor
2 Belçika ÜYE ÜYE Lisans Alıyor
3 Bulgaristan ÜYE ÜYE Lisans Alıyor
4 Fransa ÜYE ÜYE Lisans Alıyor
5 İspanya ÜYE ÜYE Lisans Alıyor
6 İsviçre ÜYE ÜYE Lisans Alıyor
7 Malta ÜYE ÜYE Lisans Alıyor
8 Slovenya ÜYE ÜYE Lisans Alıyor
9 Yunanistan ÜYE ÜYE Lisans Alıyor
 
Tablo 2-  EASA Üyesi olmayıp TEKNİK işbirliği yapan 109  ülke  içinde ATSEP lisans yönetmeliğine sahip ve yayımlayan ülkeler.
 
Sıra No Ülke Adı ICAO İlişkisi EASA İle İlişkisi Lisans Durumu
1 Arjantin ÜYE Teknik İşbirliği Lisans Alıyor
2 Bahamalar ÜYE Teknik İşbirliği Lisans Alıyor
3 Dominik Cumhuriyeti ÜYE Teknik İşbirliği Lisans Alıyor
4 Ekvator Ginesi ÜYE Teknik İşbirliği Lisans Alıyor
5 Endonezya ÜYE Teknik İşbirliği Lisans Alıyor
6 Eswatini ÜYE Teknik İşbirliği Lisans Alıyor
7 Fildişi Sahili ÜYE Teknik İşbirliği Lisans Alıyor
8 Filipinler ÜYE Teknik İşbirliği Lisans Alıyor
9 Gana ÜYE Teknik İşbirliği Lisans Alıyor
10 Gürcistan ÜYE Teknik İşbirliği Lisans Alıyor
11 Hindistan ÜYE Teknik İşbirliği Lisans Alıyor
12 Kenya ÜYE Teknik İşbirliği Lisans Alıyor
13 Kuzey Makedonya ÜYE Teknik İşbirliği Lisans Alıyor
14 Libya ÜYE Teknik İşbirliği Lisans Alıyor
15 Madagaskar ÜYE Teknik İşbirliği Lisans Alıyor
16 Maldivler ÜYE Teknik İşbirliği Lisans Alıyor
17 Mısır ÜYE Teknik İşbirliği Lisans Alıyor
18 Nepal ÜYE Teknik İşbirliği Lisans Alıyor
19 Nijerya ÜYE Teknik İşbirliği Lisans Alıyor
20 Pakistan ÜYE Teknik İşbirliği Lisans Alıyor
21 Senegal ÜYE Teknik İşbirliği Lisans Alıyor
22 Sırbistan ÜYE Teknik İşbirliği Lisans Alıyor
23 Sierra Leone ÜYE Teknik İşbirliği Lisans Alıyor
24 Türkiye ÜYE Teknik İşbirliği LİSANS ALMIYOR
 
Diğer Haberler